>

Kullanım Şartları

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, ŞikayetGeldi tarafından sunulan bireysel üyelik sistemi için geçerlidir.


AMAÇ

Bu sözleşme, ŞikayetGeldi ile sistemi kullanmak isteyen internet kullanıcıları arasındaki ilişkiyi düzenlemeyi ve yürürlüğe koymayı amaçlamaktadır.


KAPSAM

ŞikayetGeldi, şikayet ve çözüm platformu olarak hizmet vermektedir. Bu sözleşme, sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların kabul etmesi gereken şartları kapsar.


ÜYELİK VE KULLANIM HÜKÜMLERİ

Üye olmak için doğru ve eksiksiz bilgi vermek gerekir.

Sistem kullanımından kaynaklanan sorumluluk ve riskler üyeye aittir.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası sözleşmelere uymak zorunludur.

Platform üzerindeki içeriklerde hukuka aykırı, zarar verici, taciz edici içerikler paylaşılmamalıdır.

SikayetGeldi'nin şikayetleri çözme garantisi yoktur.

Üyeler, ŞikayetGeldi'nin ileteceği bildirimleri almayı kabul ederler.


KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şifrenin korunması üyenin sorumluluğundadır.

Kullanıcı bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

Sistemi yasalara aykırı amaçlarla kullanmak yasaktır.


ŞikayetGeldi'NİN SORUMLULUĞU

ŞikayetGeldi, platform kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Üyenin ekipman ve güvenlik önlemlerinden sorumlu olduğu belirtilmiştir.


ULUSLARARASI KULLANIM

Üyeler, yerel yasalara ve mevzuata uymayı kabul ederler.


İLİŞKİLER

Üyelerin 3. kişilerle olan ilişkileri kendilerine aittir.

ŞikayetGeldi, üyeler arasındaki ilişkilere karışmaz.


İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİ

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır.

Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep hallerinde ŞikayetGeldi sorumlu tutulamaz.


YÜRÜRLÜK VE FESHİ

Sözleşme üyelik kabulü ile yürürlüğe girer.

ŞikayetGeldi, istediği zaman üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.


SON DİLEKÇE

Bu sözleşme, üyelik kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Üye, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ŞikayetGeldi, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır.


İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


YÜRÜRLÜK

Üyenin üye olması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir.

Bu Sözleşmenin geçerli olabilmesi için kullanıcıya okuma fırsatı sunulmalıdır. Aksi takdirde, sözleşme hükümleri geçersiz sayılabilir.

Bu web sitesi çerez kullanmaktadır. Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmemize olanak tanır. Ayrıca, kullanımınızla ilgili bilgileri sosyal medya ve reklam ortaklarımızla paylaşabiliriz. daha fazla bilgi edin

İzin ver